هلدر (پایه نگهدارنده)

خرید انواع هولدر گوشی

هلدر (پایه نگهدارنده) وسیله است که گوشی شما را در جایی مشخص نگه می دارد و دیگر نیازی نیست شما گوشی خود را با دست نگه دارید، این وسیله می تواند در خودرو گوشی شما را نگه داشته تا شما نقشه را ببینید، یا می تواند روی میز بماند تا شما کار های طراحی خود را از روی گوشی ببینید و یا حتی به پشت گوشی شما متصل شود تا گوشی را روی زمین یا میز بگذارید و فیلم ببینید

کمی صبر کنید...
ترتیب نمایش:

دسته‌بندی