انواع اسپیکر

اسپیکر وسیله ای است که می توان با آن صدا ها را با آن بلندتر و واضح تر شنید همچنین اسپیکر ها به دستگاه های مختلفی متصل می شوند و دارای انواع مختلف خانگی، رومیزی، قابل حمل و ... می باشد